Jak naplňujeme principy sociálního podniku?

18.09.2020
Náš salon naplňuje principy sociálního podniku následovně:

    - sociální princip

  • 6 zaměstnanců z 9 zaměstnaných jsou zaměstnanci s handicapem, přičemž všichni jsou bráni jako rovnocenní partneři, 1x týdně se konají pravidelné porady, kde se kromě provozních záležitostí řeší a plánují další kroky k rozvoji salon
  • všichni zaměstnanci se zrakovým či jiným postižením se snaží fungovat samostatně a svůj handicap si v práci nepřipouštět. V případě změn v objednávkách či v prostoru, kde mají maséři maséři masírovat, si navzájem pomáháme, musíme více komunikovat. Na masáže do firem naše zaměstnance doprovázíme, pomáháme jim zorientovat se v prostoru a fungovat příp. i bez doprovodu. Salon jsme však doposud jako sociální podnik neprezentovali (i když ho tak chápeme), a to jak vůči zaměstnancům, tak vůči klientům a veřejnosti, příp. sponzorům. Uvědomujeme si důležitost rozvíjení tohoto principu.

   - ekonomický princip

  • salon se na začátku roku 2018 pohyboval na měsíční tržbě kolem 18 tisíc Kč a nepokryly se z něj ani mzdy zaměstnanců. V současnosti jsme na měsíční tržbě 40-50 tisíc Kč. Vzhledem k nově pronajatým prostorám a většímu počtu zaměstnanců (od roku 2018 byla přijata nová recepční a dva maséři) a investicím do rozvoje prostředí jsme po odečtení všech výloh na 0, lehce nad nulou, na nule či v mínusu. Z dlouhodobého hlediska se situace lepší a vnímáme, že můžeme být v budoucnu soběstační. Veškerý příp. zisk bude investován zpět do zaměstnanců a rozvoje salonu. Na tomto principu musíme dlouhodobě pracovat, udržitelnost salonu je pro nás klíčová.

- environmentální princip

  • v salonu také třídíme odpad (sklo, plasty, papír), na masáže využíváme pouze rostlinné oleje, na pedikúru a úklid salonu využíváme čistě přírodní kosmetiku Hádek a na praní prádla výrobky od Schichtu, které jsou také ekologicky šetrné. Pro klienty se ZTP poskytujeme 50% slevu na naše služby a všichni zaměstnanci mohou služby v salonu využívat zdarma. Masérna v rámci místního principu spolupracuje také se 3 firmami, jejichž zaměstnancům poskytujeme masáže. Jedná se o Dopravní podnik města Ústí nad Labem, Spolchemii a Globus. Všechny tyto vztahy jsou dlouhodobé a přátelské a přispívají k tomuto principu v rámci společenské odpovědnosti.